לחם שחר – המאפייה שמייצרת לחמים בלי ייסורי מצפון

  • זהר לוסטיגר-בשן